08/01/2014: Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβούλιου της ΕΕ στον Τουρισμό

08/01/2014: Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβούλιου της ΕΕ στον Τουρισμό

08/01/2014: Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβούλιου της ΕΕ στον Τουρισμό

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 . Για 5η φορά από την ένταξή της στην ΕΕ το 1981.

 

Ο τουριστικός τομέας στο εσωτερικό της Ε.Ε κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4%. Το 55% των διεθνών αφίξεων πραγματοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά.

 

Ο τουρισμός αποτελεί το 10% περίπου το ΑΕΠ της ΕΕ, απασχολώντας περίπου 20 εκατ. ανθρώπων, με τα ποσοστά αυτά να αυξάνονται σημαντικά για τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, συνεισφέροντας σημαντικά στην κοινωνική συνοχή της ηπείρου.

 

Βασικοί άξονες θεματολογίας της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας

– Η ελληνική προεδρία στο τομέα του Τουρισμού θα ασχοληθεί με την ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού.

 

Η κατηγορία αυτή έχει σημαντική επίδραση στις εθνικές οικονομίες πολλών κρατών μελών. Τον περασμένο χρόνο, περισσότεροι από 6 εκατ. Ευρωπαίοι προτίμησαν την κρουαζιέρα, και ο πλέον δημοφιλής προορισμός κρουαζιέρας αναδείχτηκε η Μεσόγειος με 3,5 εκατ. τουρίστες.

 

Η συνεισφορά της βιομηχανίας του θαλάσσιου τουρισμού στην οικονομική μεγέθυνση και την πραγματική οικονομία της ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική, αποφέροντας ετησίως 38€ δις και 327.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

 

– Παραδοσιακά η Ελλάδα, με τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον θαλάσσιο και τον παράκτιο τουρισμό. Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ αποτελεί καίρια οριζόντια πολιτική της Ελληνικής Προεδρίας.

 

Το Υπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί στενά  την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κατάρτιση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τις «Προκλήσεις και τις Ευκαιρίες του Θαλάσσιου και του Παράκτιου Τουρισμού στην ΕΕ».

 

Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Μαρτίου 2014 θα διοργανώσει Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Θαλάσσιο και τον Παράκτιο Τουρισμό, όπου θα παρουσιαστεί η σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής και θα συζητηθούν οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού.

 

Η  διάσκεψη αυτή αναμένεται να αποτελέσει μια ενεργή πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ευρωπαϊκού τουρισμού σχετικά με τον παράκτιο τουρισμό, τον τουρισμό κρουαζιέρας, το yachting, την διαχείριση των ακτών, τα θαλάσσια clusters, τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

Σκοπός αυτής της διάσκεψης είναι  η προώθηση του αειφόρου θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στην ΕΕ, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού από άλλες περιοχές του κόσμου.

 

– Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα αποδώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα καταστεί ιδιαίτερα επωφελής για την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία με αυξημένες τουριστικές ροές ήδη πριν την έναρξη της επόμενης εαρινής περιόδου.

 

– Η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις επί της αναθεώρησης της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια, με σκοπό την αναθεώρηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των οργανωμένων ταξιδίων προκειμένου να περιλαμβάνει και την αγορά τους μέσω του διαδικτύου.

 

– Στις προτεραιότητες επίσης εντάσσεται η ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ που στοχεύει στην προώθηση του τουρισμού με σκοπό τη διατήρηση της θέσης της Ευρώπης ως ηγετικού προορισμού στο διεθνές στερέωμα. Αλλά και στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της τουριστικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η δεύτερη μέρα της διάσκεψης της Ελληνικής Προεδρίας στον τουρισμό είναι αφιερωμένη στη συνεισφορά των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων προβολής και προώθησης στην προαγωγή του τουρισμού. Ο τίτλος του εν λόγω συνεδρίου είναι “Intense on-line Marketing and New Tools: Challenges and Perspectives”.

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

Το 2013 ήταν έτος ανάκαμψης για την Ελλάδα αναφορικά με τις τουριστικές αφίξεις και τα έσοδα από τον τουρισμό.

 

Η επιτυχία αυτή συνδέεται με την εφαρμογή του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό. Ένα σχέδιο που στηρίζεται σε τέσσερεις βασικούς άξονες:

 

– Ανάπτυξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό και τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
– Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης των επενδύσεων
– Διασφάλιση της ποιότητας των υποδομών και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών
– Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

 

Για το Υπουργείο Τουρισμού είναι καθοριστικός ο ρόλος του διαδικτύου στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού.

 

Οι νέες τεχνολογίες – ίντερνετ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές που συνδέονται με την κινητή τηλεφωνία, φορητές συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.ά. – αποτελούν αιχμή της στρατηγικής μας.

 

Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η διαδικτυακή πύλη του ΕΟΤ «VisitGreece.gr», έχει σήμερα 7,3 εκατ. Επισκέπτες. Στοιχείο που οδηγεί στην ενίσχυσή της μέσω ΕΣΠΑ για να αναβαθμιστεί τεχνολογικά, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογών της και να προσελκύσει τελικά ακόμα περισσότερους επισκέπτες.

 

Το διαδίκτυο παρέχει πολυάριθμες δυνατότητες που βοηθούν στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, οι οποίοι είναι απαιτητικοί στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς.

 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις  προκειμένου να τις ενσωματώσουμε στο σύστημά μας και να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο τις νέες εφαρμογές.

 

Το υπουργείο Τουρισμού έχει υιοθετήσει μια ισχυρή στρατηγική επικοινωνίας που στηρίζεται στο διαδίκτυο και προβάλλει αποτελεσματικά το διαφοροποιημένο ποιοτικό τουριστικό προϊόν όπως το έχουμε οραματισθεί και οριοθετήσει: Η Ελλάδα, ως ένας προορισμός κλασσικός, ανθρωποκεντρικός, παραδοσιακός, αυθεντικός και ιστορικός, για όλες τις εποχές του χρόνου.

This site is registered on wpml.org as a development site.