17/06/2015: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συμφωνίας της Αν. Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά με τον συνήγορο του καταναλωτή

17/06/2015: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συμφωνίας της Αν. Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά με τον συνήγορο του καταναλωτή

17/06/2015: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συμφωνίας της Αν. Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά με τον συνήγορο του καταναλωτή

 
Η αν. Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού   Έλενα Κουντουρά  υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την  Ανεξάρτητη Αρχή του «Συνηγόρου  του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας με στόχο την  ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών/τουριστών, Ελλήνων και αλλοδαπών, και την  ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης τους προς την τουριστική αγορά της Ελλάδας, η οποία τηρεί, πιστοποιημένα, τους κανόνες της χρηστής επιχειρηματικότητας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μια σειρά από κοινές δράσεις μεταξύ των οποίων:
 
Η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους στον τομέα του τουρισμού. 
 
Η  επιβράβευσης προμηθευτών που εφαρμόζουν καλές επιχειρηματικές πρακτικές. 
 
Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για αμεσότερη παρέμβαση και διευκόλυνση της φιλικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. 
 
Η καθιέρωση σήματος εμπιστοσύνης σε τουριστικές επιχειρήσεις, που δηλώνουν ότι συμμετέχουν στις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.  
 
Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου αποτελεί  μια πρωτοποριακή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτοβουλία, η οποία  συμβάλλει στην επίτευξη  αισθήματος εμπιστοσύνης στον καταναλωτή με στόχο τη δημιουργία ενός  αξιόπιστου μηχανισμού προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή-  επισκέπτη της χώρας μας.
This site is registered on wpml.org as a development site.