19/10/2012: Ελληνικός Τουρισμός 2012-2013: Μπροστά με σχέδιο και αισιοδοξία

19/10/2012: Ελληνικός Τουρισμός 2012-2013: Μπροστά με σχέδιο και αισιοδοξία

19/10/2012: Ελληνικός Τουρισμός 2012-2013: Μπροστά με σχέδιο και αισιοδοξία

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί.

 

Σας καλέσαμε για να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό των πεπραγμένων μας και κυρίως για να σας παρουσιάσουμε τα επόμενα μας βήματα.

 

Παρά τις δυσκολίες που βιώνει η Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, εμείς που πιστεύουμε ότι ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας προσπαθούμε να κάνουμε τον τουρισμό ισχυρότερο, για να οδηγήσει την ανάκαμψη της χώρας.

 

Έχω μαζί μου, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού κ. Α.Λιάσκο, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων κ. Γ. Πυργιώτη και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Ν. Καραχάλιο.

 

Αυτή είναι η νέα και ισχυρή ομάδα, που στελεχώνει το νέο Υπουργείο Τουρισμού.

 

Ομάδα που είναι έτοιμη να φέρει εις πέρας το σύνθετο και δύσκολο έργο της.

 

Έργο που προϋποθέτει ένα επιτελικό υπουργείο – που θα αναλάβει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής και έναν ΝΕΟ ΕΟΤ με ουσιαστικό και ενεργό ρόλο, εκτελεστικό βραχίονα στον ποιοτικό έλεγχο και προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος.

 

Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή τον στόχο μας για τον ελληνικό τουρισμό.

 

Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση του τουριστικού εισοδήματος και η ανάδειξη της Ελλάδας σε παγκόσμια, ισχυρή τουριστική δύναμη.

 

Και ένας τέτοιος στόχος μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο από ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού. Ένα σχέδιο που στηρίζεται σε 4 βασικές κατευθύνσεις:

1. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των επενδύσεων,

2. Την ανάπτυξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό και τις ειδικές μορφές του,

3. Τη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδομές και τις υπηρεσίες του τουρισμού,

4. Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του.

 

Ως προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας συνεργαστήκαμε ενεργά με άλλα Υπουργεία (Ανάπτυξης, Οικονομικών, κλπ) για την απλοποίηση διαδικασιών και την προώθηση ρυθμίσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη, ιδίως σύνθετων καταλυμάτων και ειδικών μορφών τουρισμού.

 

Για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό, ιδιαίτερα τις ειδικές μορφές του, όπως τον θαλάσσιο, τον ιατρικό, κλπ. συνεργαζόμαστε ενεργά με άλλα Υπουργεία και τους φορείς του τουρισμού. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό αποκτά η επεξεργασία του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, διευρύνοντας τις περιοχές και τις δυνατότητες ανάπτυξης τουρισμού.

 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδομές και υπηρεσίες τουρισμού επεξεργαζόμαστε ένα σύγχρονο πλαίσιο με ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΤ με τις αποκεντρωμένες δομές του.

 

Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό του τουρισμού δίνουμε ιδιαίτερη σημασία με έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και στη διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης διότι σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο το ανθρώπινο δυναμικό του τουρισμού δοκιμάζεται ιδιαίτερα.

 

Χωρίς καθυστερήσεις λοιπόν ξεκινήσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή το σχέδιο μας. Το πρώτο και απαραίτητο βήμα ήταν η συγκρότηση του Υπουργείου Τουρισμού. Παραλάβαμε ουσιαστικά μια απλή Γραμματεία και έπρεπε πολύ σύντομα να φτιάξουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Υπουργείο.

 

Ήταν και είναι μια δουλειά δύσκολη και απαιτητική. Προϋποθέτει μεταφορά αρμοδιοτήτων, στενή συνεργασία με άλλα υπουργεία, διαρκή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα σε περίοδο κρίσης όπου το ζητούμενο είναι η εξοικονόμηση πόρων και ο περιορισμός των δαπανών και όταν κυριαρχούν οριζόντιες – ισοπεδωτικές- διεργασίες. Όμως, με τη συνεργασία και συμπαράσταση του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης ολοκληρώνουμε την επεξεργασία των οργανισμών του Υπουργείου και του ΕΟΤ και αναμένουμε τη θεσμοθέτησή τους μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη, με τη σύσταση του νέου αυτοτελούς Υπουργείου παρακολούθησαν τη σύστασή του οι ΓΓΡ με αντικείμενο τον Τουρισμό, η Γεν. Γραμματεία Τουρισμού και η Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής που μετονομάστηκε σε ΓΓραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων. Στην τελευταία αυτή ανατέθηκε η αρμοδιότητα διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, και η εποπτεία επί της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ).

 

Επίσης συστήνονται δυο νέες υπηρεσίες:

• Η Ειδική υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων είχε ιδρυθεί από το 2011 με τον ν. 4002/11. Ήδη στελεχώθηκε, καταρτίσθηκε το σχέδιο εσωτερικής λειτουργίας  και άρχισε η λειτουργία της. Παρέχει καθοδήγηση στους δυνητικούς επενδυτές και λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την έκδοση όλων των εγκρίσεων και οικοδομικών αδειών για νέες επενδύσεις.

• Η Ειδική υπηρεσία συντονισμού και εφαρμογής του Υπ. Τουρισμού για τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η υπηρεσία αυτή σήμερα λειτουργεί κάτω από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και, το τμήμα της που αφορά στα έργα Τουρισμού μεταφέρεται σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής για τα προγράμματα ΕΣΠΑ που συστήνεται στο Υπουργείο  Τουρισμού. Το τελικό σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκεται στη φάση της συλλογής υπογραφών.

 

Με την ολοκλήρωση των Οργανισμών του Υπουργείου και του ΕΟΤ ανακατανέμονται και συσπειρώνονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των δυο φορέων, προκύπτουν νέες αρμοδιότητες για το αυτοτελές Υπουργείο Τουρισμού, ενώ παράλληλα εξορθολογίζεται η αποτελεσματική διάρθρωση των δομών και υπηρεσιών μεταξύ των δύο Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, ανάλογα προς το ειδικό θεματικό τους αντικείμενο.

 

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν βαθιές τομές και αλλαγές.

 

Προϋποθέτουν πολλή δουλειά και λίγα λόγια.

 

Όπως γνωρίζετε και όπως πολλές φορές έχω πει στο παρελθόν ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα Εθνική Υπόθεση.

 

Κινείται εκτός κομματικών πλαισίων και αντιπαραθέσεων.

 

Πέρα από νοοτροπίες και συνταγές που έχουν σχέση με το παρελθόν.

 

Ξεπερνάει Κυβερνήσεις, τετραετίες, πρόσωπα και φιλοδοξίες.

 

Για να πετύχουμε, τους στόχους μας χρειαζόμαστε τη συναίνεση και ενεργοποίηση όλων των φορέων και όλων των δρώντων στον τουρισμό και σε πολλούς άλλους τομείς που τον επηρεάζουν.

 

Χρειαζόμαστε συνέργειες, συνεργασίες, συναντίληψη των πραγμάτων.

 

Κυρίως όμως επιδιώκουμε την κοινωνική γαλήνη.

 

Γι’ αυτό και ζήτησα με, χωρίς αλήθεια να πάρω καμία απάντηση, τη σύναψη συμφωνίας κοινωνικής ειρήνης.

 

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, όπως τα έστω και περιορισμένα χθεσινά συμβάντα, το κλείσιμο των δρόμων, η αυξανόμενη βία των ακραίων αντιδημοκρατικών ομάδων, απαξιώνουν το τουριστικό μας προϊόν, αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

 

Με ότι αυτό συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο και όχι μόνο.

 

Με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει.

 

Δεν μπορεί η χώρα να βρίσκεται κάθε λίγο και λιγάκι στα πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων εφημερίδων του κόσμου με αρνητικούς ή απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

 

Οι ευθύνες βαραίνουν τις πλάτες όλων.

 

Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων να διαμαρτύρονται, πολλές φορές για δίκαια αιτήματα τους.

 

Κάνω ταυτόχρονα όμως έκκληση να αποφεύγονται ακραίες μορφές αντιδράσεων που βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο και συνάμα αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, μειώνοντας την ελκυστικότητά της στους ενδυνάμει επισκέπτες-τουρίστες αλλά και επενδυτές.

 

Γι αυτό, θέσαμε ως πρώτο άμεσο στόχο την αλλαγή του κλίματος. Προσπαθήσαμε και επιτύχαμε να αναστραφεί σε ένα μεγάλο βαθμό, το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Οι προσπάθειες μας απέδωσαν καρπούς και επαναφέραμε την Ελλάδα στον τουριστικό χάρτη.

 

Καταφέραμε να ανακόψουμε ένα σημαντικό κύμα δυσαρέσκειας, που έπαιρνε τη μορφή πλημμυρίδας την περίοδο Μαΐου, Ιουνίου.

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής, συνεργαστήκαμε με το Υπ. Εξωτερικών για τα θέματα visas,  συναντήθηκα με πολλούς Πρέσβεις και πραγματοποίησα  ήδη επισκέψεις … στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Τουρκία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις ΗΠΑ τόσο για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης ερχόμενη σε επαφή με tour operators, αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες κρουαζιέρας, όσο και για την προσέλκυση επενδυτών στην τουριστική κατοικία, στους τουριστικούς λιμένες και σε τουριστικές υποδομές γενικότερα Την Δευτέρα πρόκειται να μεταβώ στην Γερμανία.
Όλες οι παραπάνω επαφές εδραιώνουν την πεποίθηση μου, ότι σύντομα μπορούμε να έχουμε περαιτέρω θετικά αποτελέσματα.

 

Χρειάζεται συστηματική δουλειά, υπομονή και αποτελεσματικές συνεργασίες. Αυτή είναι η συνταγή που ακολουθούμε εδώ στο Υπουργείο Τουρισμού.

 

Παράλληλα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού που διέρχεται μια περίοδο κρίσης με επίπτωση σε πολλούς προορισμούς. Γιαυτο, εκτός από τις επισκέψεις μας σε επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας για συνεργασία με τοπικούς φορείς θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο πρόγραμμα ‘Τουρισμός για όλους’.

 

Ήταν και η πρώτη απόφαση μου για τον ΕΟΤ.

 

Δώσαμε την ευκαιρία σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες της κρίσης, να κάνουν διακοπές, και ταυτόχρονα στηρίξαμε την απασχόληση και την τοπική τουριστική επιχειρηματικότητα.

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

 

Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δραστικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για να περάσουμε από την εσωστρέφεια των χρόνιων προβλημάτων μας στην εξωστρέφεια του σήμερα, στέλνοντας ένα μήνυμα  αισιοδοξίας ότι ο Τουρισμός μπορεί και θα είναι η αφετηρία για να μπει η οικονομία μας σε τροχιά σταθεροποίησης , ανάκαμψης και ανάπτυξης.

 

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μας και τα μέτρα που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα τρίμηνου συστηματικού και εξαντλητικού διαλόγου με τους φορείς του τουρισμού και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και στις  ιδιαιτερότητες, που παρουσιάζει η χώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Εστιάζονται σε δύο βασικές παραμέτρους-στόχους για την ανάπτυξη του τουρισμού:

• Τη βελτίωση της τουριστικής κίνησης ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά, προσελκύοντας το είδος των τουριστών που θα θέλαμε,

• Τη βελτίωση της ελκυστικότητας του ελληνικού τουρισμού για επενδύσεις στον τουρισμό.

 

Το πρώτο δεν περιορίζεται στο επικοινωνιακό μέρος, την προβολή και προώθηση, αλλά και στην βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που στηρίζουν τον τουρισμό, τα λιμάνια για κρουαζιέρα, τα αεροδρόμια και την ανταγωνιστικότητά τους, την εικόνα στους τουριστικούς προορισμούς κλπ.

 

Το δεύτερο, αφορά στις ρυθμίσεις, δομές και διαδικασίες για τις τουριστικές υπηρεσίες και επενδύσεις με στόχο να κάνουμε τη χώρα μας πιο φιλική και ευέλικτη για τους έλληνες και ξένους επενδυτές που πιστεύουν στις προοπτικές και δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού.

 

Οι κύριες δράσεις που έχουμε ήδη αναλάβει για τα θέματα αυτά είναι:

 

Για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης

Mε στόχο την προσέλκυση νέων επισκεπτών στην Ελλάδα αλλά και ξένων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών για τον καλύτερο συντονισμό του συνόλου των Αρχών μας στο εξωτερικό, με σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη προβολή της χώρας μας αλλά και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση υποψηφίων επισκεπτών με αποτελεσματικότερη και απλουστευμένη διαδικασία  διευκόλυνσης τουριστικών θεωρήσεων (visa Schengen). Ήδη αυτό το καλοκαίρι αρχίζουμε και βλέπουμε σημαντική βελτίωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ρωσία και η Τουρκία και η δουλειά που έχει γίνει σε αυτές τις δύο χώρες.

 

Ας σημειωθεί εδώ ότι πολλές από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που σας προανέφερα έχουν σαν σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο και ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, τις υποδομές αλλά και την ποικιλία του προσφερόμενου προϊόντος της δεν μπορεί να έχει τόσο περιορισμένη σεζόν. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και πρέπει σύντομα να αλλάξει.

 

Για την Αθήνα , επιτρέψτε μου δυο λόγια παραπάνω. Και αυτό γιατί όπως γνωρίζετε πιστεύω ότι ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού χωρίς ανάκαμψη της Αθήνας δεν μπορεί να υπάρξει.

 

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας είναι και η αποκατάσταση της εικόνας της  πόλης της Αθήνας ως ασφαλούς και  ελκυστικού τουριστικού προορισμού.

 

Για το θέμα της ασφάλειας, γίνονται σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο είμαστε σε στενή συνεργασία.

 

Η Αθήνα και ιδιαίτερα το ιστορικό κέντρο της έχει πληγεί σκληρά τα τελευταία χρόνια.

 

Ο τουριστικός τομέας υπέστη πολλές ζημιές με τη μείωση των διανυκτερεύσεων ενώ αρκετά ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Σε αυτή την αρνητική πορεία πρέπει να μπει τέλος.

 

Αυτό δεν είναι απλά ένα τοπικό πρόβλημα.

 

Η Αθήνα και το ιστορικό κέντρο της είναι η πύλη της Ελλάδας για την προσέλκυση επενδύσεων.

 

Επομένως, είναι ένα πρόβλημα εθνικής κλίμακας που αντανακλά στο σύνολο του τομέα του τουρισμού.

 

Στόχος μας είναι να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη, η στήριξη της απασχόλησης και των τοπικών επιχειρήσεων, η βελτίωση της αισθητικής, η ανάταξη ιστορικών περιοχών όπως η περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πατησίων  και η ανάδειξη νέων.

 

Ένα μεγάλο και πολύτιμο κεφάλαιο του Ελληνικού τουρισμού αποτελεί ο ΕΟΤ. Πεποίθηση μας είναι ότι χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Να δημιουργήσουμε ένα ΝΕΟ ΕΟΤ που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των καιρών. Ένα ΝΕΟ ΕΟΤ που θα μπορεί να συνδυάζει τη συσσωρευμένη πείρα και τεχνογνωσία πολλών ετών με τη φρεσκάδα και τη καινοτομία, που έχει ανάγκη σήμερα ο Ελληνικός τουρισμός.

 

Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε σε:

– ριζική αναδιάρθρωση του οργανισμού με στόχο την καλύτερη λειτουργία του,

– αναδιοργάνωση των γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ,

– εκσυγχρονισμό της ελεγκτικής διαδικασίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Κυρίως όμως, μπαίνουμε επιθετικά με νέα εργαλεία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, στην τουριστική προβολή της χώρας.

 

Επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε τη νέα τουριστική ταυτότητα της Ελλάδας.

 

Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα συγκροτημένο πλάνο επικοινωνιακής στρατηγικής.

 

Το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι την Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου (WTM) θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα κινηθεί η καμπάνια της Ελλάδας.

 

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα αποφύγουμε δοκιμασμένες συνταγές του παρελθόντος.

 

Θα κινηθούμε στοχευμένα, έξυπνα, δυναμικά και κυρίως με τον εξορθολογισμό των προϋπολογισμών για τις Επενδύσεις και την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

– Ανασυγκροτείται και εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες και αναχώματα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του κλάδου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

– Καταρτίζεται σχέδιο νόμου θαλασσίου τουρισμού σε συνεργασία με το Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Υπ. Οικονομικών που θα δώσει προοπτικές ανάπτυξης στον τουρισμό σκαφών αναψυχής και στον καταδυτικό τουρισμό.

– Για την προσέλκυση τουριστών κρουαζιέρας και την αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων επεξεργαζόμαστε σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των λιμανιών της χώρας καθώς και συντονισμένες δράσεις με φορείς που αφορά η συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. ωράρια αρχαιολογικών χώρων).

– Απλοποιούνται περαιτέρω οι διαδικασίες χωροθέτησης, αξιοποίησης και διαχείρισης των τουριστικών λιμένων της χώρας.

– Εκσυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των προοπτικών που προσφέρει ο πλούτος της χώρας σε ιαματικούς πόρους και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον συγκεκριμένο κλάδο.

– Δημιουργούμε νέο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου, με μηδενικό κόστος, ο οποίος θα παρέχει στοχευμένη και απλοποιημένη πληροφόρηση σε δυνητικούς επενδυτές και υφιστάμενους επιχειρηματίες του τουρισμού.

– Προχωρούν οι συζητήσεις με το Δήμο της Αθήνας και τα συναρμόδια υπουργεία για τον συντονισμό κοινών ενεργειών με σκοπό την μεταστροφή της κατάστασης στην πρωτεύουσα της χώρας.

– Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς, τα καίρια για τη χώρα έργα υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 150 εκατ. €.

– Ολοκληρώνουμε τις δράσεις για τον Πράσινο και τον Εναλλακτικό Τουρισμό, που αποτελεί και μια στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

– Στόχος μας είναι η άμεση προκήρυξη νέας δράσης κρατικών ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο.

– Παράλληλα, σχεδιάζουμε δράση κατάρτισης στελεχών και εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις, μέσω των ΚΕΚ.

 

Ιδιαίτερη σημασία  δίνουμε στις τουριστικές επενδύσεις, και στις ειδικές μορφές τουρισμού.

 

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη του νέου σχεδίου για το ειδικό χωροταξικό του Τουρισμού.

 

Για πρώτη φορά αυτό έγινε με άμεση συνεργασία των  δυο υπουργείων ΠΕΚΑ και Τουρισμού.

 

Το περιεχόμενο του θα το ανακοινώσουμε  σύντομα από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ.

 

Για τον ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σε περίοπτη θέση στο σχεδιασμό μας βρίσκεται και ο θαλάσσιος τουρισμός.

 

Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Οικονομικών ετοιμάζουμε σχέδιο νόμου που ρυθμίζει τα θέματα που σχετίζονται με τον θαλάσσιο τουρισμό, όπως την απλοποίηση των διατάξεων που αφορούν στα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη, την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας, αλλά και την άρση του cabotage, την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην δημιουργία και λειτουργία καταδυτικών πάρκων και την τροποποίηση των διατάξεων για τον αλιευτικό τουρισμό ως εναλλακτική μορφή τουρισμού.

 

Επίσης είμαστε σε στενή συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο πάλι του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον τουρισμό με σκοπό την ανάπτυξη και την διευκόλυνση των επενδύσεων, αναφορικά με  τα τουριστικά αγκυροβόλια.

 

Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Τουρισμού είναι και η ενίσχυση του Ιατρικού Τουρισμού.

 

Πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο τομέα που πρέπει να ενταχθεί στα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης.

 

Το υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας,  με στόχο την:

– Δημιουργία εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον ιατρικό τουρισμό

– Σύνταξη νόμου για τον Ιατρικό Τουρισμό, που θα βάζει τέλος στις νομικές ασάφειες, γύρω από το θέμα, αλλά παράλληλα θα καλύπτει και τα σχετικά νομικά κενά.

– Σύσταση  Επιτροπής των Υπ. Υγείας και Τουρισμού, που θα παρακολουθεί το θέμα και θα καταθέτει προτάσεις για την ανάπτυξη του.

– Εναρμόνιση με την σχετική κοινοτική Οδηγία για την διασυνοριακή περίθαλψη, που θέτει τους ελάχιστους όρους για την ασφάλεια, την πληροφόρηση, την αστική ευθύνη.

– Πιστοποίηση νοσοκομείων και ξενοδοχείων, με  υψηλές προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν τόσο την ιατρική περίθαλψη όσο και το συνολικό πακέτο της οργάνωσης της διαμονής και της μεταφοράς του ιατρικού τουρίστα, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στη χώρα μας.

 

Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού αναζητούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για την σύμπραξη και τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είμαστε σε διαρκή, στενή και ουσιαστική διαβούλευση και συνεννόηση με το ΞΕΕ, τον ΣΕΤΕ και τους φορείς του τουρισμού για να βρούμε το καλύτερο τρόπο που θα ενισχύσει τον ελληνικό τουρισμό, θα εκμεταλλευτεί την ευελιξία, την τεχνογνωσία και την πείρα του ιδιωτικού τομέα και κυρίως θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης. Είμαι πεπεισμένη ότι η συνεργασία μας μπορεί να αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον Ελληνικό τουρισμό.

 

Κυρίες και Κύριοι, Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι σύνθετοι και προϋποθέτουν επίπονη και συστηματική δουλειά.

 

Τίποτα δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, τίποτα δεν πρόκειται να μας χαριστεί.

 

Κλειδί σε αυτή την προσπάθεια είναι η συνεργασία και οι συνέργειες με όλους τους αρμόδιους φορείς, με όλα τα Υπουργεία.

 

Για το επόμενο διάστημα, μέχρι τα Χριστούγεννα, έχουμε καταρτίσει ένα σφιχτό πρόγραμμα νομοθετικών πρωτοβουλιών και «παραδοτέων». Παράλληλα, όπως σας είπα, θα σας παρουσιαστεί και το στρατηγικό πλάνο του ΕΟΤ για την επόμενη χρονιά.

 

Δουλεύουμε προς μια κεντρική κατεύθυνση:

– Η χώρα να αποκτήσει μακροπρόθεσμη τουριστική πολιτική.

– Με αρχή, μέση και τέλος.

– Χωρίς αποσπασματικές πολιτικές, χωρίς «εμπνεύσεις» της στιγμής και αυτοσχεδιασμούς.

 

Κλείνω με κάτι που επαναλαμβάνω με έμφαση:

 

Ανάπτυξη του τουρισμού σημαίνει ανάκαμψη της οικονομίας: σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, εισροή εσόδων, αναθέρμανση της αγοράς, ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, προοπτικές επενδύσεων.

 

Γι’ αυτό και είμαστε εδώ με μόνο σκοπό να ενώσουμε δυνάμεις.

 

Ο τουρισμός οφείλει να γίνει υπόθεση όλων, ολόκληρης της δυναμικής κοινωνίας του Τουρισμού Των Περιφερειών, των Δήμων, των επιχειρηματιών, των εργαζόμενων του κλάδου, των φορέων του τουρισμού όλων των Ελλήνων και στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

 

Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουμε κάτι να συνεισφέρουμε σε αυτή την εθνική υπόθεση.

 

Να μην περιμένουμε μόνο από το κράτος και την κυβέρνηση να κάνει κάτι.

 

Να μην ζητάμε μόνο, αλλά και να προσφέρουμε σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

 

Τεχνογνωσία, πόρους, καλές πρακτικές, καινοτομία, νέες μορφές επιχειρηματικότητας, αλλά και εθελοντισμό.

 

Μαζί μπορούμε να φτάσουμε πιο γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Την ανάκαμψη του τουρισμού μας, την ανάκαμψη της οικονομίας μας.

 

Ο τουρισμός μπορεί να γίνει το χαμόγελο ελπίδας και αισιοδοξίας της Ελλάδας στον κόσμο».

This site is registered on wpml.org as a development site.