Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει στόχο τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Τ. και την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της ορθής λογιστικής απεικόνισης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού . Επίσης οφείλει να διασφαλίζει την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Οργανισμού βάσει των γενικών αρχών και κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης.
Απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα :

  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  • Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και εκκαθάρισης δαπανών
  • Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
  • Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων , Πληρωμών και Περιουσίας

Σύνδεσμοι Τμημάτων

Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών καταρτίζει τον  Τακτικό
Προϋπολογισμό  και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και τους  προωθεί  τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού προς έγκριση.

Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής Παρακολούθησης υποστηρίζει την οικονομική λειτουργία των Τμημάτων και Διευθύνσεων του ΕΟΤ με τη βοήθεια εξειδικευμένης Λογιστικής Εφαρμογής. 

Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών τηρεί το  μητρώο μισθοδοσίας για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αποζημιώσεων όλου του προσωπικού του Ε.Ο.Τ. Οργανισμού.

Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών και Περιουσίας

Το Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων , Πληρωμών και Περιουσίας ,συντονίζει  ,εποπτεύει  , και ελέγχει την   έκδοση   και απόδοση χρηματικών  ενταλμάτων προπληρωμής καθώς και την εκκαθάριση αυτών .

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΟΤ

Γνωρίστε την ομάδα μας

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Τηλ.: 2108707012

Φόρμα Επικοινωνίας

This site is registered on wpml.org as a development site.