Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού

H Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού  είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την υποστήριξη λειτουργίας τόσο των Υπηρεσιών Εσωτερικού  όσο και των Υπηρεσιών  Εξωτερικού  του Ε.Ο.Τ. με απώτερο στόχο την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων προώθησης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό. Αποτελείται από τo Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού , το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού, τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εσωτερικού και τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού.

Σύνδεσμοι Τμημάτων

Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού

Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Οι Yπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού αποτελούν τα πρώτα σημεία επαφής με το κοινό και τους επιχειρηματίες τουρισμού στις χώρες που αναπτύσσουν δραστηριότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές.

Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού

Οι Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού  είναι η πρώτη επαφή που έχει ο επισκέπτης στην χώρα μας και παρέχουν τουριστικές, πολιτιστικές πληροφορίες στους τουρίστες σχετικά με τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες και τις υπάρχουσες πολιτιστικές αξίες  στην Ελλάδα.

Επικοινωνία

Αγγελική Βαρελά

Τηλ.: 210-8707838

Φόρμα Επικοινωνίας

This site is registered on wpml.org as a development site.