Ποιοί είμαστε

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Με ιστορία που μετράει σχεδόν έναν αιώνα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει αποδείξει τον σημαντικό του ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού και την προώθηση της χώρας ως κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό. Με άλλα λόγια, μεταμορφώνουμε τους μοναδικούς προορισμούς, τον πολιτισμό και την κληρονομιά της χώρας σε εξαιρετικές εμπειρίες για τους επισκέπτες με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την Ελλάδα. 

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζουμε και εκπληρώνουμε ένα ευρύ φάσμα προωθητικών ενεργειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνεργαζόμαστε στενά με άλλους φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς, με σκοπό να ενδυναμωθεί το προφίλ της χώρας στην παγκόσμια αγορά.

Από την ίδρυσή του, ο ΕΟΤ ως ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία σήμερα του Υπουργείου Τουρισμού, έχει αναλάβει την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Με βασική αποστολή την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού, εγχώρια και διεθνώς, υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει το Υπουργείο και ενισχύει την εικόνα της χώρας διεθνώς.

 

Χρονολόγιο ΕΟΤ

2022

Νέα εποχή για τον ελληνικό τουρισμό

H Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή & καθιερώνεται ως κορυφαίος προορισμός με επίκεντρο τις αυθεντικές εμπειρίες, τις βιώσιμες πρακτικές και τα ταξίδια αυτοπραγμάτωσης.

2022

2018

Νέος Οργανισμός του ΕΟΤ

Π.Δ. 72/2018
2018

2014

Μετασχηματισμός του ΕΟΤ σε εθνικό DMO με αποστολή την προώθηση του ελληνικού τουρισμού παγκοσμίως.

2014

2014

Ξεκινά η “πράσινη” πολιτική του ΕΟΤ με επανάχρηση παλαιού προωθητικού υλικού του ΕΟΤ.

2014

2012

60 χρόνια ΕΟΤ

2012

2011

Μετατοπισμός του κέντρου βάρους στο διαδίκτυο & τα κοινωνικά δίκτυα. Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του ΕΟΤ visitgreece.gr & υλοποίηση πρώτης διαδικτυακής καμπανιας

2011

2010

Κατάργηση Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, υπαγωγή του ΕΟΤ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

ΠΗΓΗ: Γεράσιμος Ζαχαράτος, «Το αναγκαίο σχήμα και θεσμικό πλαίσιο άσκησης της Τουριστικής Πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα».

2010

2005- 2007

Η εξαιρετικά επιτυχημένη καμπάνια “Live Your Myth In Greece” κατακτά τον κόσμο

2005- 2007

2004

Σύσταση Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

2004

2001

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Π.Δ. 343/2001 & Π.Δ. 313/2001.

2001

2000

Έναρξη λειτουργίας gnto.gr, προπομπού του visitgreece.gr

2000

1997

Ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου του Τουρισμού»

1997

1995

Σύσταση Διευθύνσεων

1. Διεύθυνση Πληροφορικής
Α. Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων
Β. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών
Γ. Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού
2. Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων
Α. Τμήμα Marketing
Β. Τμήμα Προγραμματισμού Εκδηλώσεων
Γ. Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων
Δ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
3. Διεύθυνση Τουριστικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Επαναπροσδιορισμός του Τμήματος «Τουριστικών Εκδηλώσεων» και υπαγωγή του άμεσα στον Γενικό Γραμματέα.

1995

1994

Τροποποίηση στη σύσταση Διεύθυνσης Θαλάσσιου Τουρισμού ΙΕ στον ΕΟΤ

ΙΕ 1 Σχεδιασμού και Marketing
ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων

1994

1993

Εποπτεία ΕΟΤ από Υπουργό Εθνικής Οικονομίας

Σύσταση Διεύθυνσης (ΙΕ) Θαλασσίου Τουρισμού στον ΕΟΤ, με τμήματα:
ΙΕ 1 Σχεδιασμού Ρυθμίσεων και Marketing
ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων

1993

1992

Μεταφέρονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας οι αρμοδιότητες σε θέματα τουρισμού και Κρήτης

1992

1991

Πρώτη καμπάνια του ΕΟΤ με ενιαίο σλόγκαν, “Greece, Chosen by The Gods”

1991

1991

Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο ΥΠΕΘΟ, που αποκτά και την εποπτεία του ΕΟΤ

1991

1990

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων του ΕΟΤ

Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης και Προβολής
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Εκμετάλλευσης

1990

1989

Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού με εποπτεία επί του ΕΟΤ

1989

1987

Σύσταση νέων τμημάτων στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης

Τμήμα Α3 ΕΟΚ
Τμήμα Α4 Επενδύσεων
Τμήμα Α5 Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

1987

1983

Σύσταση Διεύθυνσης Εποπτείας Υπηρεσιών Εξωτερικού και Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού

Α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εξωτερικού
Β. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού

1983

1978

Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΕΟΤ

1978

1968

Κατάργηση της Τουριστικής Αστυνομίας και σύσταση Διευθύνσεων Τουριστικής Αστυνομίας στα Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνομίας

1968

1965

Σύσταση Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Τουρισμού που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προεδρίας. Οι γνωμοδοτήσεις του υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης

1965

1951

Καταργείται το Ανώτατο Συμβούλιο Τουρισμού

1951

1950

Καταργείται η Γενική Γραμματεία Τουρισμού. Ανασύσταση του ΕΟΤ και υπαγωγή του στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης

1950

1948

Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ

1948

1946

Μεταβίβαση των σχετικών με τον τουρισμό αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβέρνησης στον Υπουργό Συντονισμού, στον οποίο συνακόλουθα υπάγεται τώρα και η Γενική Γραμματεία Τουρισμού

1946

1945

Οι υπηρεσίες Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπάγονται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και συστήνεται Γενική Γραμματεία Τουρισμού

1945

1943

Συστήνεται στο ΥΠΕΘΟ Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων

1943

1942

Σύνταξη του πρώτου συστηματικού προγράμματος ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ

1942

1936

Σύσταση Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού και υπαγωγή σε αυτό του ΕΟΤ

1936

1935

Κατάργηση Ανώτατου Συμβουλίου Τουρισμού

1935

1935

Σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Τουρισμού

1935

1929

Πρώτη σύσταση του ΕΟΤ και εποπτεία του από το Υπουργείο Οικονομίας της εποχής. Σύσταση Τουριστικής Αστυνομίας

1929
This site is registered on wpml.org as a development site.