Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών και Περιουσίας

Το Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών και Περιουσίας είναι αρμόδιο για:

Το Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων , Πληρωμών και Περιουσίας ,συντονίζει  ,εποπτεύει  , και ελέγχει την   έκδοση   και απόδοση χρηματικών  ενταλμάτων προπληρωμής καθώς και την εκκαθάριση αυτών . Εποπτεύει την  λειτουργία του ταμείου  και έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων ακίνητης περιουσίας Ε.Ο.Τ..

Γνωρίστε την ομάδα μας

Κοτσαντώνης Κωνσταντίνος

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλ.: 2108707828

Φόρμα επικοινωνίας

This site is registered on wpml.org as a development site.